ติดต่อเรา 094-746-8888,095-414-2345

59/21 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 9:00 - 17:00

ประวัติ สมาคมพิโกไฟแนนซ์ ประเทศไทย

พิษณุโลก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออคิด เงินด่วน
หมู่ที่6 986 หมู่ที่1 ต.วงฆ้อง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 65150

055-366174, 061-6842353

บริษัท พิโก พิษณุโลก จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 97 ม.3 ต.ทับยายเชียง อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 65150

08-6770-9898

บริษัท เจเอส พิษณุโลก จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 102 ม.4 ต.วัดดบสถ์ อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก 65160

055-361363

บริษัท เพิ่มทุน จำกัด
หมู่ที่6 99/68 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000

081-864-8183

บริษัท พระพิษณุโลก พิโก จำกัด
หมู่ที่6 399/1 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลในเมือง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 65130

089-4284306

-

บริษัท ไพศาลลีสซิ่ง(1997) จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 260/2 ม. 4 ต.บ้านคลอง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000

055-215-215

บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง พิษณุโลก จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 434/61 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000

055-221-666