ติดต่อเรา 094-746-8888,095-414-2345

59/21 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 9:00 - 17:00

ประวัติ สมาคมพิโกไฟแนนซ์ ประเทศไทย

บุรีรัมย์

บริษัท เค มันนี่ จำกัด
หมู่ที่6 104 ม.2 ถ.สี่สิงหา ต.ทุ่งกระเด็น อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์ 31210

08-1653-0444

บริษัท หนองกี่ทวีทรัพย์ จำกัด
หมู่ที่6 1/8 ม.2 ถ.ทิจันทร์-โนนสวรรค์ ต.ทุ่งกระเด็น อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์ 31210

0-4464-1219

บริษัท สินเจริญแคปปิตอล จำกัด
หมู่ที่6 799/5 ม.9 ต.ลำปลายมาศ อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 31130

06-2285-8862

บริษัท ดาวทอง เงินด่วนทันใจ จำกัด
หมู่ที่6 26 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ 31110

0-4463-1506

บริษัท สห พิโก เงินด่วน จำกัด
หมู่ที่6 12/1 ต.นางรอง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ 31110

0-4463-1004

บริษัท ธนสมบัติ 2018 จำกัด
หมู่ที่6 359/7 ม.8 ต.ประโคนชัย อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 31140

09-0893-5992

บริษัท ทุนทันใจ สตึก จำกัด
หมู่ที่6 345/2 หมู่ที่7 ตำบลนิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150

080-1818778

บริษัท พุทไธสงร่วมมิตร จำกัด
หมู่ที่6 286/3 หมู่ที่1 ถนนพระเลิศ ตำบลพุทไธสง อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ 31120

044-689559

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลรัตน์ 2019
หมู่ที่6 33 หมู่ที่18 ตำบลบ้านบัว อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000

044-110400

บริษัท เค.เอส.ที. บุรีรัมย์ พิโก จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 253 หมู่ที่5 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระเต็น อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์ 31210

044-641484

บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน (บุรีรัมย์) จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 692/4-5 หมู่ที่1 ตำบลอิสาณ อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000

02-114-8988

https://www.puean.co.th

บริษัท เอทีพี ลิสซิ่ง จำกัด
หมู่ที่6 88 ถนนนางรอง-ปะคำ ต.นางรอง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ 31110

099-7892154, 062-21854331

บริษัท ทุนถาวร พลัส(บุรีรัมย์) จำกัด
หมู่ที่6 37 ม.16 ต.เสม็ด อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000

062-9156364

บริษัท คูเมืองธุรกิจ จำกัด
หมู่ที่6 145/1 ม.6 ต.คูเมือง อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ 31190

087-2487604

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวนมันนี่เพาเวอร์
หมู่ที่6 100 ม.13 ต.เมืองแฝง อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 31130

044-634744, 080-0657528

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ไพศาล 2018
หมู่ที่6 36/112-113 ถนนอินจัทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000

081-9761028

บริษัท เอเอเอ็ม บุรีรัมย์ จำกัด
หมู่ที่6 491/2 ถนนจิระ ต.ในเมือง อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000

083-0596143

บริษัท เอเอเอ็ม บุรีรัมย์ จำกัด
หมู่ที่6 491/2 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000

044-634981

บริษัท สตึกธุรกิจ พิโก จำกัด
หมู่ที่6 4-5 ม.1 ถ.สนามม้า ต.นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150

044-627605, 080-4814541

บริษัท เอสที ธนวรรธน์ จำกัด
หมู่ที่6 219 ถ.ประดิษฐ์ปานะ ต.นางรอง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ 31110

044-631693

บริษัท ธนากรเกษตรสินทรัพย์ จำกัด
หมู่ที่6 9 ม.1 ต.ละหานทราย อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ 31170

098-1500889

บริษัท นางรองสหมิตร พิโก จำกัด
หมู่ที่6 697, 699 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ 31110

044-633718, 044-633719

บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน(บุรีรัมย์) จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ 692/4-5 ม.1 ต.อิสาณ อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000

044-110888

บริษัท ทรัพย์เสรีรุ่งโรจน์ พิโก จำกัด
หมู่ที่6 547/7 ม.1 ต.พุทไธสง อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ 31120

081-5488786

บริษัท ลำปลายมาศสหมิตร พิโก จำกัด
หมู่ที่6 111/7 ม.5 ต.ลำปลายมาศ อ. ลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 31130

044-660484

บริษัท พรสวรรค์ พลัส จำกัด
หมู่ที่6 237 ถ.ประดิษฐ์ปานะ ต.นางรอง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ 31110

081-7109875

บริษัท ศรทอง พิโก พลัส จำกัด
หมู่ที่6 217 ถ.ประดิษฐ์ปานะ ต.นางรอง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ 31110

091-8291888

บริษัท สตึกทรัพย์ทวี พิโก จำกัด
หมู่ที่6 444/15 ม. 19 ต.นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150

044-680-588

บริษัท คู นิติ จำกัด
หมู่ที่6 104-106 ม. 2 ถ.สี่สิงหา ต.ทุ่งกระเต็น อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์ 31210

044-653-383 หรือ 081-653-4111

บริษัท เอ.ที.เอ็ม.ลิสซิ่ง จำกัด
หมู่ที่6 18/9-10 ถ.ปลัดเมือง ต.ในเมือง อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000

044-612-417

บริษัท สุทธิสิริ พิโก จำกัด
หมู่ที่6 29/15-16 ถ.ปลัดเมือง ต.ในเมือง อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000

044-614-725

บริษัท พุทไธสงยนตรกิจพิโก จำกัด
หมู่ที่6 125 ม. 3 ต.พุทไธสง อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ 31120

044-655-599

บริษัท สตึกสหมิตร พิโก จำกัด
หมู่ที่6 109/4 ม.22 ต.นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150

044-627-497

บริษัท เงินต่อยอด (บุรีรัมย์) จำกัด
หมู่ที่6 100-102 ม. 22 ต.นิคม อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150

044-634-928

บริษัท ไฮเทค พิโก ทีแอนด์เอ็น จำกัด
หมู่ที่6 513/6 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ 31000

044-601777

บริษัท ลิ้ม เงินด่วน จำกัด
หมู่ที่6 199 ม. 3 ต.มะเฟือง อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ 31120

044-655655

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เสรีรุ่งเรือง
หมู่ที่6 547/6 ม.1 ต.พุทไธสง อ. พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ 31120

044-689-220

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์พณัช
หมู่ที่6 299 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ 31110

081-718-4064