ติดต่อเรา 094-746-8888,095-414-2345

59/21 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 9:00 - 17:00

ประวัติ สมาคมพิโกไฟแนนซ์ ประเทศไทย

อุบลราชธานี

บริษัท พาวเวอร์พิโก จำกัด
หมู่ที่6 95/2 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

089-7747545

บริษัท พรไพบูลย์ กรุ๊ป จำกัด
หมู่ที่6 1001 หมู่ที่24 หนองแสงเหนือ ตำบลเมืองเดช อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี 34160

045-361471

บริษัท ซีพีแอล แอสเซท แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
หมู่ที่6 299/18 ม.4 ต.คำน้ำแซบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

083-4612944, 088-5811227

บริษัท ทรัพย์อนันต์เพิ่มพูน จำกัด
หมู่ที่6 40/1 ม.16 ต.ไร่น้อย อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

092-4289563

บริษัท พิโกศรีบังฃวงาม (ตระการพืชผล) จำกัด
หมู่ที่6 351 ม.2 ดอนโทน ต.ขุหลุ อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี 34130

062-5036479, 063-6643185

บริษัท เอกชัยตระการพืชผล จำกัด
หมู่ที่6 128/2 ม.5 ต.ขุหลุ อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี 34130

045-482184

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งมี มันนี่
หมู่ที่6 222 บ้านน้ำคำ ต.แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

085-3034455

บริษัท ซุปเปอร์ เค ลิสซิ่ง จำกัด
หมู่ที่6 89-91-93 ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

045-260111

บริษัท เพชรพาโตพิโก้ จำกัด
หมู่ที่6 528 ม.16 ต.ไร่น้อย อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

093-3206882, 093-3206883, 093-3206897

บริษัท พิโกอุดมทรัพย์ จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 729 ม.24 ต.เมืองเดช อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี 34160

085-4141518, 045-4299366

บริษัท เงินต่อยอด(อุบล) จำกัด
หมู่ที่6 90/92 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

064-9853939

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคช ดีไลฟ์ พิโก้
หมู่ที่6 22 ม.18 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

093-0877711, 090-2369397

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์แคช พิโก้
หมู่ที่6 22 ม.18 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

093-0877711, 090-2369397

บริษัท ภค คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
หมู่ที่6 107 ม.10 ต.สีวิเชียร อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี 34260

091-4919978, 099-6394195

บริษัท โตทรัพย์พิบูลพิโก จำกัด
หมู่ที่6 722/3 ม.24 ต.เมืองเดช อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี 34160

081-8777308

บริษัท พิโก้อุบลพลัส จำกัด
หมู่ที่6 222/11 ม.2 ต.ไร่น้อย อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

092-7824514

บริษัท ยิ่งรวยธุรกิจ จำกัด
หมู่ที่6 213/3 ถ.กันทรลักษ์ ต.วารินชำราบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

081-8768726

พิโกศรีบัวงาม-วาริน(สำนักงานใหญ่)
หมู่ที่6 ที่อยู่. 413 ถ.สกลมาร์ค ต.วาริน อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

082-8826394, 088-8288294

Warin.Sribuangam@gmai.com

พิโกศรีบัวงาม-สาขาอุบล
หมู่ที่6 ที่อยู่. 119 ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

090-2546788/090-25444887

sribuangam.ubon@gmail.com

พิโกศรีบัวงาม-สาขาพิบูลย์
หมู่ที่6 ที่อยู่. 72/28 ถ.พิบูล 34110 อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 34110

080-1656664 ,084-2895071,084-2895097

Sribuangam.phibun@gmail.com

บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน (อุบลราชธานี) จำกัด
หมู่ที่6 614/2 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

087-6453636, 021-147657

https://www.puean.co.th/

บริษัท พิโกศรีบัวงาม จำกัด
หมู่ที่6 (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่. 413 ถ.สกลมาร์ค ต.วาริน อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

084-2893528, 084-289351 , 083-4503083

Warin.Sribuangam@gmai.com

บริษัท โตทรัพย์พิบูลมังสาหาร จำกัด
หมู่ที่6 96/7 ถ.สถิตย์นิมานการ ต.พิบูล อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 34110

081-8777308

บริษัท เอกชัย เขมราฐ จำกัด
หมู่ที่6 40 ต.เขมราฐ อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี 34170

0-4549-1111 06-2998-8521

บริษัท ฉัตรชัย พิโก อุบลราชธานี จำกัด
หมู่ที่6 300-302 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

0-4525-0200

บริษัท สินสบาย จำกัด
หมู่ที่6 93/1 ม.5 ม่วงสามสิบ ต.ม่วงสามสิบ อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี 34140

08-1660-4078

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดีแคช
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 356 ม.16 ปลาดุก ต.ไร่น้อย อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

0-4543-5235 08-6468-4290

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกเจริญพิโก
หมู่ที่6 98 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

0-4526-3988

บริษัท กิตติพิโก จำกัด
หมู่ที่6 89 ถ.ประทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

08-5415-5735

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองมิตรอารี
หมู่ที่6 922 ม.24 ต.เมืองเดช อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี 34160

06-2898-7992 08-7375-7379

บริษัท เอกชัย เขื่องใน จำกัด
หมู่ที่6 173/8 ม.4 ต.เขื่องใน อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 34150

0-4542-3539 09-3325-6579

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก มันนี่ ดี๊ดี อุบลราชธานี
หมู่ที่6 19/7 ม.4 ต.แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

09-2447-0880 09-0236-9397

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษราภัค 2018
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 1016 ม.24 ต.เมืองเดช อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี 34160

09-3320-6758

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ มันนี่ ควิก อุบลราชธานี
หมู่ที่6 19/3 ม.4 ต.แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

09-2447-0880 09-0236-9397

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ กู้ดี๊ดี อุบลราชธานี
หมู่ที่6 19/7 ม.4 ต.แสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

09-2447-0880 09-0236-9397

บริษัท อยู่เย็น 2018 จำกัด
หมู่ที่6 145 ม.8 ต.บัวงาม อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี 34230

09-893-5992

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนเดชอุดมทรัพย์ 6395
หมู่ที่6 173 ม.5 เดื่อโดม ต.โพธิ์ไทร อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000

09-3289-9755

บริษัท พิโก วาริน จำกัด
หมู่ที่6 395/28 หมู่ที่ 11 ถนนสถลมาร์ค ตำบลแสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

092-423-2295

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาริน พิโก
หมู่ที่6 61/7 ถนนวารินฯ-พิบูลฯ ตำบลวารินชำราบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

089-2847660

บริษัท พิบูลพิโก จำกัด
หมู่ที่6 319/1 หมู่ที่5 ตำบลโพธิ์ศรี อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 34110

081-8777308

บริษัท โตทรัพย์พิบูล 2560 จำกัด
หมู่ที่6 349/1 ม. 15 ต.นาคำ อ. ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี 34250

045-442-116

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก อุบลราชธานี
หมู่ที่6 19/3 ม. 4 ต.เสนสุข อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

092-687-2828

บริษัท เอกชัยตระการพืชผล จำกัด
หมู่ที่6 128/2 ม. 5 ต.ขุหลุ อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี 34130

045-482-184

บริษัท เอกชัย เดชอุดม จำกัด
หมู่ที่6 855 ม. 24 ต.เมืองเดช อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี 34160

045-362-597

บริษัท เอกชัยศรีเมืองใหม่ จำกัด
หมู่ที่6 402 ม. 2 ถนนศรีมันปลา ต.นาคำ อ. ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี 34250

081-266-6758

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจชัยศิริอุบลราชธานี
หมู่ที่6 378/3 ม. 2 ต.นาคำ อ. ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี 34250

084-3013164

บริษัท วีอาร์ลิสซิ่ง จำกัด
หมู่ที่6 289 ถ.กันทรลักษณ์ ต.วารินชำราบ อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190

045-321-865