ติดต่อเรา 094-746-8888,095-414-2345

59/21 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 9:00 - 17:00

ประวัติ สมาคมพิโกไฟแนนซ์ ประเทศไทย

ลำปาง

บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ลำปาง จำกัด
หมู่ที่6 132/1 หมู่ที่11 ตำบลล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 52160

054-010189

บริษัท ทองศิริลำปาง จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 760 หมู่ที่2 ตำบลชมพู อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000

054-366033

บริษัท เงินตามใจ ลำปาง จำกัด
หมู่ที่6 134 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000

088-2584279

บริษัท ทรัพย์มั่นคง 8888 จำกัด
หมู่ที่6 253/3 ถ.ทิพย์วรรณ ต.หัวเวียง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000

086-4486937

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางนัชชา ลิสซิ่ง
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 65/3 ม.3 ต.นาครัว อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150

086-4300718

บริษัท รัตนกิจ พิโก ลำปาง จำกัด
หมู่ที่6 144 ม.3 ต.วังทรายคำ อ. วังเหนือ จ. ลำปาง 52140

054-833659

บริษัท พิโก ลำปาง จำกัด
หมู่ที่6 399/3 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240

063-5252091

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพศาลพิโก 842
หมู่ที่6 248 ม.4 ถ.ถินบุรี ต.ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 52160

08-3867-4397

บริษัท ใจกว้าง เอเซีย ลิสซิ่ง จำกัด
หมู่ที่6 291 ม.7 ต.ศาลา อ. เกาะคา จ. ลำปาง 52130

08-2392-8888

บริษัท ศิริลิสซิ่ง กรุ๊ป จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ 353 ม.11 ต.ชมพู อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000

08-8258-5880

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางศิริพานิชย์ 1999
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 760 ม.2 ต.ชมพู อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000

054-336704 054-336034

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรัตม์ ยนตรการ
หมู่ที่6 328/1 ม. 2 ต.ล้อมแรด อ. เถิน จ. ลำปาง 52160

081-881-4605

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีชัย คอมเมอร์เชียล
หมู่ที่6 399/34 ถนนฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000

054-325-505

บริษัท ศรีติดปีก จำกัด
หมู่ที่6 503 หมู่ที่ 5 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52000

081-796-4939, 091-771-2891