ติดต่อเรา 094-746-8888,095-414-2345

59/21 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 9:00 - 17:00

ประวัติ สมาคมพิโกไฟแนนซ์ ประเทศไทย

ชัยภูมิ

บริษัท ชัยภูมิสหมิตร จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 349/20 ถ.อนันตกูล ต.ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

0-4489-7419

บริษัท ชัยภูมิเงินด่วน(พิโก)จำกัด
หมู่ที่6 551/4 ม.2 ต.บ้านเขว้า อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ 36170

06-4568-2256 08-9880-0445

บริษัท จัตุรัสทรัพย์ทวี พิโก จำกัด
หมู่ที่6 22/6 ม.2 ต.ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

08-5612-3436

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์ชัย ธนสินทรัพย์
หมู่ที่6 533 ม.8 ต.คอนสาร อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ 36180

09-5789-4179 09-3546-8744 08-9661-7379

บริษัท ทุนสินธร พิโก จำกัด
หมู่ที่6 347 ม.12 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ 36130

0-4485-1372

บริษัท มาเจริญ พิโก จำกัด
หมู่ที่6 712/34ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

0-4482-2269 06-1521-8555

บริษัท แท่นเจริญ พิโก จำกัด
หมู่ที่6 457 ม.3 ต.บ้านแท่น อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูมิ 36190

09-8137-0558

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิเจริญทรัพย์พิโก
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 190 ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

0-4483-0979 0-4481-1911

บริษัท มิตรบ้านเขว้า พิโก จำกัด
หมู่ที่6 422 ม.14 ต.บ้านเขว้า อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ 36170

09-4394-4918 06-3026-4108

บริษัท สหะพืชผล ชัยภูมิ พิโก จำกัด
หมู่ที่6 1111/8-9 ม.9 ต.หนองบัวแดง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ 36210

0-4487-2323

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนศิริธุรกิจ
หมู่ที่6 336/152ก ถ.ราชทัณฑ์ ต.ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

044-811181

บริษัท สไมล์ พิโก จำกัด
หมู่ที่6 131/1ก ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

061-9263113, 080-0035897

บริษัท พิโกจัตุรัสมั่นคง จำกัด
หมู่ที่6 555/9 ม.1 ต.บ้านกอก อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ 36130

044-851789, 098-5890164

บริษัท ไทยรุ่งเรืองธุรกิจ จำกัด
หมู่ที่6 2 ม.11 ต.หนองฉิม อ. เนินสง่า จ. ชัยภูมิ 36130

082-8637073, 089-8463144

บริษัท ยนตรกิจ ลิสซิ่ง พิโก จำกัด
หมู่ที่6 299 ม.10 ต.บ้านเพชร อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ 36160

044-056555, 092-9545889

บริษัท พิโกค่ายหมื่นแผ้ว จำกัด
หมู่ที่6 40-41 ม.10 ต.บ้านค่าย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

044-899034, 095-1361545

บริษัท ธนวัฒน์พิโก จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใญ่ 18/14-15 ถ.ชัยภูมิ-สี่คิ้ว ต.ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

080-7205757

บริษัท ชัยภูมิทวีทรัพย์ พิโก จำกัด
หมู่ที่6 898/1 ม.9 ต.หนองบัวระเหว อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 36250

062-8941654

บริษัท ซูเปอร์ดี กรุ๊ป จำกัด
หมู่ที่6 312 ม.10 ต.บ้านเพชร อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ 36160

089-6462506

บริษัท บำเหน็จ ทรัพย์ทวี พิโก จำกัด
หมู่ที่6 316/35-36 ม.21 ต.บ้านเพชร อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ 36160

095-6166287

บริษัท มิตรแท้ชัยภูมิพิโก จำกัด
หมู่ที่6 107/85ก ถนนถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

044-830789, 088-5863234

บริษัท ถาวรธนสินทรัพย์ 2019 จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 485 ม.1 ต.บ้านกอก อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ 36130

080-4092200, 086-8745700

บริษัท เค.เอส.ที. ชัยภูมิ พิโก จำกัด
หมู่ที่6 9/4-5 หมู่ที่2 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลบ้านกอก อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ 36130

044-851884, 093-3290632

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ แคชเด้อ พิโก้
หมู่ที่6 1126/3 ม.1 ต.ผักปัง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 36110

093-5621001, 092-3723553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ มันนี่เด้อ พิโก้
หมู่ที่6 1126/3 ม.1 ต.ผักปัง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 36110

093-5621001, 092-3723553

บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน (ชัยภูมิ) จำกัด
หมู่ที่6 299/104 หมู่ที่7 ตำบลในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

02-114-8988, 087-6453636

https://www.puean.co.th

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิ กู้เด้อ พิโก้
หมู่ที่6 1126/3 ม.1 ต.ผักปัง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 36110

093-5621001, 092-3723553

บริษัท ชัยภูมิธนโชติ จำกัด
หมู่ที่6 248/1ก ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

044-056781, 095-9232954

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ ชัยภูมิ พิโก้
หมู่ที่6 1126/3 ม.1 ต.ผักปัง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 36110

093-5621001, 092-3723553

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองกา ธุรกิจ (พิโก)
หมู่ที่6 8 หมู่ที่10 ตำบลโพนทอง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

081-9678141

บริษัท นาฝายธุรกิจ พิโก จำกัด
หมู่ที่6 31/2 ม.15 ต.นาฝาย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

063-9317803

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยมิตร พิโก
หมู่ที่6 379/125ก ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

081-5474885

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทร พิโก
หมู่ที่6 9/99 ม.6 ต.ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

081-2649584

บริษัท พิโกแก้งคร้อ จำกัด
หมู่ที่6 607 ม. 9 ต.ช่องสามหมอ อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ 36150

044-831-283

บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ชัยภูมิ จำกัด
หมู่ที่6 32 ม. 2 ต.ผักปัง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 36110

044-056-483

บริษัท ชัยภูมิธุรกิจ(พิโก) จำกัด
หมู่ที่6 631/107 ก. ถนนชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

044-830-799

บริษัท คอนสวรรค์ พิโก จำกัด
หมู่ที่6 202 ม. 13 ต.คอนสวรรค์ อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ 36140

044-889-122

บริษัท แก้งคร้อมั่นคง พิโก จำกัด
หมู่ที่6 348 ม. 6 ต.หนองไผ่ อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ 36150

044-882-431

บริษัท ทรัพย์มั่นคง พิโก จำกัด
หมู่ที่6 153 ม. 1 ต.ช่องสามหมอ อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ 36150

044-882-010

บริษัท ธารทองธรรม จำกัด
หมู่ที่6 257 ม. 21 ต.บ้านเพชร อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ 36160

081-544-7344, 044-859-322

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนศิริธุรกิจ
หมู่ที่6 336/152 ถ.ราชทัณฑ์ ต.ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

044-811-181

บริษัท รวมมิตรพิโก จำกัด
หมู่ที่6 17 ม.2 ต.คอนสวรรค์ อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูมิ 36140

044-882-431

บริษัท ชัยภูมิทรัพย์ทวีพิโก จำกัด
หมู่ที่6 336 126-127 ม.1 ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000

044-812-144

บริษัท สุขสำราญพึ่งพา จำกัด
หมู่ที่6 269/3 ม. 1 ถ.ชัภูมิ-สีคิ้ว ต.หนองบัวโคก อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ 36130

080-573-8420, 081-065-8797