ติดต่อเรา 094-746-8888,095-414-2345

59/21 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 9:00 - 17:00

คณะทำงานสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย

นายสมเกียรติ จตุราบัณฑิต

นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย

# ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
- นายสมเกียรติ จตุราบัณฑิต นายกสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย
- นาย ขจิต เสรีรัตน์ ที่ปรึกษา / กรรมการ
- นายฉัตรชัย เล่งอี้ ที่ปรึกษา ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- นายวัชระ กานตวนิชกูร อุปนายก คนที่ 1
- นายชัยเพชร เสรีรัตน์ อุปนายก คนที่ 2
- นางสาวอารีวรรณ ลิ้มประดิษฐ อุปนายก คนที่ 3
- ร.ท.อภิชาต นิติกุลเกยูร อุปนายก คนที่ 4
- นายซันโตสกุมาร ซิงห์ อุปนายก คนที่ 5
- นายเฉลิมพงค์ กองกันภัย ปฏิคม
- นายภพวรัท ภูมิสินโชติ ประชาสัมพันธ์
- นายชัยชนะ เสรีรัตน์ เหรัญญิก
- นายวิฑูรย์ วิไลงาม นายทะเบียน
- นายธนศิษฐ์ ภัทรโภคินเศรษฐ์ กรรมการ
- นายสุรักษ์ จิตรชิรานันท์ กรรมการ
- นายบูรพงศ์ วรรักษ์ธารา กรรมการ
- นายวรนิต วินทะไชย กรรมการ
- นายศรายุทธ หวังสุนทราพร กรรมการ
- นางสาวพนิดา อื้อชัยตระกูล กรรมการ
- นายวัชรพงศ์ กานตวนิชกูร กรรมการ
- นางธุวนันท์ ถาวรีย์ณิชกุล กรรมการ
- นายเกียรติชัย มิตรกูล กรรมการ
- นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ลิ่ม กรรมการ
- นายธิติวัจน์ ชัยบรรจงวัฒน์ เลขานุการ
- นายนุกูล เกษตรสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ