ติดต่อเรา 094-746-8888,095-414-2345

59/21 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 9:00 - 17:00

ประวัติ สมาคมพิโกไฟแนนซ์ ประเทศไทย

ขอนแก่น

บริษัท ชัยศิริพิโก จำกัด
หมู่ที่6 271/5 หมู่ที่4 ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านทุ่ม อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

081-5441375

บริษัท บุญศิริธุรกิจ จำกัด
หมู่ที่6 351/6 หมู่ที่11 ต.คำม่วง อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น 40280

086-2423757

บริษัท ฐิรญา แคปปิตอล จำกัด
หมู่ที่6 531 หมู่ที่3 ต.กุดเค้า อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น 40160

093-5468744, 086-4591419

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท๊อปเจริญ พิโก้
หมู่ที่6 668/84 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

093-5468744, 086-4591419

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ ลัดดา เงินด่วน
หมู่ที่6 280 หมู่ที่3 ต.แวงใหญ่ อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น 40330

087-8724128

บริษัทถาวรลีสซิ่ง 2010 จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 1219-1220 ม.1 ต.ชุมแพ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40130

043-331393

บริษัท ขอนแก่นชัยมงคลมอเตอร์(1996) จำกัด
หมู่ที่6 536/1 ถ.ศรัจันทร์ ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

043-322320 ต่อ 1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ โอเคแคช
หมู่ที่6 333/97 ม.6 ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

092-4414163, 043-466477

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ เอเอ ชุมแพ
หมู่ที่6 388/4 ม.7 ต.หนองไผ่ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40130

092-3723553, 043-312299

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ เอส พี ชุมแพ
หมู่ที่6 388/4 ม.7 ต.หนองไผ่ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

092-3723553, 043-312299

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ ควิก โลน แก่นนคร
หมู่ที่6 333/96 ม.6 ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

092-4414163, 043-466477

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ วันวัน ชุมแพ
หมู่ที่6 388/4 ม.7 ต.หนองไผ่ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

092-3723553, 043-312299

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ โอเค แก่นนคร
หมู่ที่6 333/96 ม.6 ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

092-4414163, 043-466477

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคชนิ้ง พิโก้
หมู่ที่6 333/95 ม.6 ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

092-4414163, 043-466477

บริษัท เคเอส ลิสซิ่ง(8) จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 181/9 ม.17 ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

043-221194

บริษัท สองห้องสหมิตร พิโก้ จำกัด
หมู่ที่6 10/11 ม.16 ถ.ะเจนจบทิศ ต.หนองสองห้อง อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น 40190

043-491322, 043-491565

บริษัท พิโกแวงน้อย จำกัด
หมู่ที่6 109 ม.12 ต.แวงน้อย อ. แวงน้อย จ. ขอนแก่น 40230

043-499342, 090-1863529

บริษัท ธนพัฒน์พิโก จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 121 ม.16 ต.ชุมแพ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40130

043-313499, 093-3257993

บริษัท ซีเอ็ม พัฒนสิน จำกัด
หมู่ที่6 165/29 ม.4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

043-338233

บริษัท ทุนเหรียญทอง จำกัด
หมู่ที่6 531 ม.3 ต.กุดเค้า อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น 40160

061-6942666

บริษัท ซิมเปิล แคช(ขอนแก่น) จำกัด
หมู่ที่6 199/43-44 หมู่ที่11 ตำบลคำม่วง อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น 40280

062-1974777, 062-1974888

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทันใจ พิโก
หมู่ที่6 113/14 หมู่ที่6 ตำบลพระลับ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

087-2210113, 097-3142237

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมโชคประมวลกิจ
หมู่ที่6 74/17-18 ถนนรามราช ตำบลเมืองพล อ. พล จ. ขอนแก่น 40120

043-415075

บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน (ขอนแก่น) จำกัด
หมู่ที่6 366/6 หมู่ที่12 ตำบลเมืองเก่า อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

02-114-8988, 087-6453636, 043-000124

https://www.puean.co.th/

บริษัท ธนวิน(2019) จำกัด
หมู่ที่6 14/4 หมู่ที่7 ตำบลในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

043-244942

บริษัท ธนวินพลัส จำกัด
หมู่ที่6 14/4 หมู่ที่7 ตำบลในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

043-244942

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาชา ลิสซิ่ง
หมู่ที่6 19-20 หมู่ที่11 ตำบลกุดกว้าง อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น 40210

088-4959191

บริษัท ฐิรญา พลัส 1992 จำกัด
หมู่ที่6 531 ม.3 ต.กุดเค้า อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น 40160

086-0204433

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอยกรณ์ พิโก
หมู่ที่6 43-43/1 ถนนพานิชย์เจริญ ต.เมืองพล อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

062-5075454

บริษัท พันธ์ทวี ท๊อปเจริญ พิโก้(ขอนแก่น) จำกัด
หมู่ที่6 183 ม.3 ต.บึงเนียม อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

065-4195789, 093-5468744

บริษัท เค.พี.เอ็น. แคปปิตอล จำกัด
หมู่ที่6 588/45 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

089-6414123

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.เงินด่วน
หมู่ที่6 40 ม.10 ต.ท่าพระ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

08-1055-5770

บริษัท แคชแพล จำกัด
หมู่ที่6 2/117 ม.12 รุ่งเรืองเลควิว ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

08-1974-1453

บริษัท ไทเฮา แคปปิตอล จำกัด
หมู่ที่6 93 ม.6 ต.เก่างิ้ว อ. พล จ. ขอนแก่น 40120

09-7080-7565

บริษัท กิจวัฒนา 2018 จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 222/11 ม.13 ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

0-4346-6333

บริษัท กิจวัฒนา 99 จำกัด
หมู่ที่6 222/11 ม.13 ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

0-4323-9631

บริษัท มัญจาธนมิตร พิโก จำกัด
หมู่ที่6 536 ม.3 หัน(เกษตรวัฒนา) ต.กุดเค้า อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น 40160

08-8563-9597

บริษัท บ้านฝางสหมิตร จำกัด
หมู่ที่6 415/9 ม.9 ถ.มลิวรรณ ต.บ้านฝาง อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น 40270

0-4326-9294

บริษัท สีชมพูสหมิตร จำกัด
หมู่ที่6 202/2 ม.10 ถ.ชุมแพ-อุดร ต.วังเพิ่ม อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น 40220

0-4339-9220

บริษัท หนองเรือสหมิตร จำกัด
หมู่ที่6 50 ม.13 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น 40210

0-4329-5035

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระนวนธุรกิจพิโก
หมู่ที่6 678 ม.6 ต.หนองโก อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

08-3335-8555 08-3338-1555

บริษัท แอคเคาท์ พลัสคอนซัลบ์ บิส จำกัด
หมู่ที่6 58/260 ม.4 ถ.ประชาสโมสร(ปากซอย36) ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

0-4323-5677

บริษัท ภูเวียงสหมิตร จำกัด
หมู่ที่6 441/4 ม.4 ต.ภูเวียง อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น 40150

0-4329-1070

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริหารทรัพย์เจริญ
หมู่ที่6 58/260 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

0-4323-5677

บริษัท พิโก้เคเคพลัส จำกัด
หมู่ที่6 485/26 ม.9 ต.พระลับ อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

08-7441-6141 06-2782-4556

บริษัท พรศักดิ์อินเตอร์กรุ๊ป 999 จำกัด
หมู่ที่6 สำนักงานใหญ่ 62/22-24 ถ.รามราช ต.เมืองพล อ. พล จ. ขอนแก่น 40120

043-415905

บริษัท ภูเวียงร่วมมิตร จำกัด
หมู่ที่6 444/4 ม. 4 ต.ภูเวียง อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น 40150

043-291-557

บริษัท ไอยกรณ์ จำกัด
หมู่ที่6 43-43/1 ถนนพานิชย์เจริญ ตำบลเมืองพล อ. พล จ. ขอนแก่น 40120

085-110-7107

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก ทันใจ ชุมแพขอนแก่น
หมู่ที่6 388/3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40130

043-511-471

บริษัท บูราพาณิชย์ จำกัด
หมู่ที่6 58/260 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสโมสร(ปากซอย36) ตำบลในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

043-235-677

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก ขอนแก่น
หมู่ที่6 333/95 หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

043-337-979

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณภัทร์ธนกิจ
หมู่ที่6 555 ม. 10 ถ.ชุมแพ-อุดร ต.วังเพิ่ม อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น 40220

043-399-024

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธนา พิโค ขอนแก่น
หมู่ที่6 202 ม. 4 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

043-234966

บริษัท ชัยศิริเอทีเอ็ม จำกัด
หมู่ที่6 312/3 ม. 9 ถ.เหล่านาดี ต.บ้านเป็ด อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

081-5441375,087-9922296

บริษัท ฐิรญา พิโก จำกัด
หมู่ที่6 229/4 ม. 12 ต.ชนบท อ. ชนบท จ. ขอนแก่น 40180

094-5361999

บริษัท สงวนสิน จำกัด
หมู่ที่6 14/4 หมู่ที่ 7 ต.ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น 40000

043-244-942

บริษัท สองห้องธุรกิจ(พิโก) จำกัด
หมู่ที่6 411 ม. 1 ต.หนองสองห้อง อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น 40190

043-491-754

บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ขอนแก่น จำกัด
หมู่ที่6 2 ม. 9 ต.บ้านกง อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น 40210

043-299009