ติดต่อเรา 094-746-8888,095-414-2345

59/21 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 9:00 - 17:00

ประวัติ สมาคมพิโกไฟแนนซ์ ประเทศไทย

ร้อยเอ็ด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก อีซี่แคช
หมู่ที่6 171 ม.14 ต.เหนือเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

092-4414164, 092-4414288

บริษัท ไทย พิโก จำกัด
หมู่ที่6 396/6 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

099-4680992

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี พิโก
หมู่ที่6 6/11 ถ.หายโศรก ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

080-4832970, 043-518889

บริษัท เงินซิ่งพิโก 2019 จำกัด
หมู่ที่6 393 ม.8 ต.กลาง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45120

043-550444

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายสุวรรณภูมิ จำกัด
หมู่ที่6 858 ม.20 ต.สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45130

043-581130

บริษัท สุนทรไทย (2559) ร้อยเอ็ด จำกัด
หมู่ที่6 57/1 ม.6 ต.พนมไพร อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด 45140

080-4704701

บริษัท ทรัพย์ยั่งยืน 2020 จำกัด
หมู่ที่6 492 ม.1 ต.แวง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 45110

090-8935992

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์โอเค พิโก
หมู่ที่6 64/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

0-4351-6817

บริษัท รุ่งทรัพย์(2017) จำกัด
หมู่ที่6 217-219 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

0-4351-3302

บริษัท เอกธนพลัส จำกัด
หมู่ที่6 384 ม.7 ต.อาจสามารถ อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด 45160

08-9939-8077

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนทรัพย์พิโก
หมู่ที่6 152 ม.8 ต.กลาง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45120

0-4355-1139

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเคพิโก
หมู่ที่6 293/67 ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

06-1059-5456

บริษัท สหะพืชผล ร้อยเอ็ด พิโก จำกัด
หมู่ที่6 283/8 ม.9 ถ.เจนจบทิศ ต.สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45130

09-7321-6000 08-8901-9000

บริษัท บูรพา พิโก จำกัด
หมู่ที่6 497/2-3 ถนนผดุงพานิช ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

095-8793651

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทอง เงินสด พิโก
หมู่ที่6 387 หมู่ที่2 ต.ขามเปี้ย อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด 45230

087-8774040

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองไทย ใจดี พิโก
หมู่ที่6 240 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-511461

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสาน 101 จำกัด
หมู่ที่6 575-577 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-518876, 043-518877

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ เบสท์แคช
หมู่ที่6 611 หมู่ที่14 ตำบลเหนือเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

092-4414164, 092-4414288

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก เพลินจิต
หมู่ที่6 278/1 ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

081-6629011

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก เมตตา
หมู่ที่6 278/1 ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

081-6629011

บริษัท ทองกุลาพิโก จำกัด
หมู่ที่6 837 หมู่ที่20 ตำบลสระคู อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45130

094-3093666

บริษัท ขวัญเมืองพิโก จำกัด
หมู่ที่6 30 หมู่ที่1 ตำบลขวัญเมือง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45120

094-3093666

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ชัยพิโก
หมู่ที่6 375 ม.2 ต.ขามเปี้ย อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด 45230

080-7447477

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ชัยพิโก
หมู่ที่6 375 ม.2 ต.ขามเปี้ย อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด 45230

080-7447477

บริษัทพร้อมท์มันนี่ พิโก ร้อยเอ็ด จำกัด
หมู่ที่6 107 ม.1 ต.สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45130

081-9773936, 081-4070044

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญชังพงษื พิโก
หมู่ที่6 356/11 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

080-4017640, 080-9245651

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันนี่เทอร์โบ พิโก
หมู่ที่6 64/1 ถนนเทวาภิบาล อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

099-4680992

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองไทย พิโก
หมู่ที่6 234-236-238 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-511-461

บริษัท ชัยสุวรรณ(2017) จำกัด
หมู่ที่6 229 ม. 2 ถนนประสานเมือง ต.สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45130

043-581-335

บ.สหไพบูลย์ พิโก ร้อยเอ็ด
หมู่ที่6 497/1-2-3 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

081-662-9011 , 043-511-471

tanaijitt@gmail.com

บริษัท เกษตรวิสัยธุรกิจ(พิโก) จำกัด
หมู่ที่6 100/4 ม. 13 ถนนปัทมานนท์ ต.เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด 45150

043-589-383

บริษัท เฟิร์ส มันนี่ จำกัด
หมู่ที่6 38/29 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-520-235

บริษัท เอสเอสบี สหไพบูลย์ จำกัด
หมู่ที่6 398/3-4 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-511-547

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก 2560
หมู่ที่6 497/1-2-3 ถ.ผดุงพาณิชย์ ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-512-670

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เอเชีย พิโก
หมู่ที่6 38 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

089-276-8407 , 043-519-988

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์โอเค พิโก
หมู่ที่6 64/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-516-817

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหรัตน์ควิก พิโก
หมู่ที่6 396/4-5 ถ.ผดุงพาณิชย์ ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

081-871-6791 , 043-511-471

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก ฟาสต์ แคช ร้อยเอ็ดกกโพธิ์
หมู่ที่6 611 ม. 14 ต.เหนือเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-515-939 , 043-523-235

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงธนาพิโค
หมู่ที่6 443 ม. 3 ต.แวง อ.โพนทอง อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ็ด 45110

080-554-4777

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธนา พิโค
หมู่ที่6 117 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-512-528

บริษัท แสนศรีแคช จำกัด
หมู่ที่6 169 หมู่ที่ 12 ตำบลพนมไพร อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด 45140

043-590-320

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนผล พิโก ร้อยเอ็ด
หมู่ที่6 6/11 ถนนหายโศรก ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

089-712-4141

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคภพ
หมู่ที่6 454/6-7 ถนนผดุงพานิช ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-511-868, 084-511-2347

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติลิสซิ่ง (101)
หมู่ที่6 165-167 ถ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-501888

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจชัยศิริร้อยเอ็ด
หมู่ที่6 117/3 ม. 9 ต.รอบเมือง อ. หนองพอก จ. ร้อยเอ็ด 45210

090-8305340

บริษัท เนรมิตธุรกิจ จำกัด
หมู่ที่6 335-336 ม. 8 ต.ขวัญเมือง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45120

087-9511155

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพิโก ควิก แคช ร้อยเอ็ด
หมู่ที่6 2/11 ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

081-3358777

บริษัท เคหะภัณ ทวีสิน จำกัด
หมู่ที่6 558 หมู่ที่ 2 ต.สระคู อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด 45130

043-581-430

บริษัท โมโน พิคโค จำกัด
หมู่ที่6 497/1-2-3 ถ.ดุงพานิช ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

086-861-2999

บริษัท สหไพบูลย์ บูรพา จำกัด
หมู่ที่6 497/2-3 ถ.ผดุงพานิช ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-511-471

บริษัท เทพทันใจเงินสด จำกัด
หมู่ที่6 37/11 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-038-788

บริษัท รุ่งทรัพย์พิโก้ จำกัด
หมู่ที่6 80/3-4 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ. เมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด 45000

043-513-301

บริษัท เกษตรสหมิตร จำกัด
หมู่ที่6 268/2 ม.1 ถ.สนามม้า ต.เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด 45150

092-779-5855