ติดต่อเรา 094-746-8888,095-414-2345

59/21 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 9:00 - 17:00

ประวัติ สมาคมพิโกไฟแนนซ์ ประเทศไทย

กาฬสินธุ์

บริษัท กุฉินารายณ์ การค้า จำกัด
หมู่ที่6 153 หมู่ที่13 ต.บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 46110

043-010499

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสงวนชัย พิโกพลัส กาฬสินธุ์
หมู่ที่6 8/5 ถนนเลี่ยงเมืองสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

081-8739113

บริษัท ไทย พิโก กาฬสินธุ์ จำกัด
หมู่ที่6 246/5 ถนนธนะผล ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

099-4680992

บริษัท รุ่งทรัพย์พิโก้กาฬสินธุ์ จำกัด
หมู่ที่6 214/7 ถนนภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

043-513301, 043-513302, 043-513303

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุหงาธุรกิจพิโก
หมู่ที่6 127/4 หมู่ที่5 ต.สมเด็จ อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 46150

083-4069111

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุมทรัพย์ เงินต่อยอด
หมู่ที่6 34 หมู่ที่20 ต.ยางตลาด อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 46120

092-3934645

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ มันนี่ เด้อ กาฬสินธุ์
หมู่ที่6 4/26 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

086-0127778, 043-812218

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ แคช เด้อ กาฬสินธุ์
หมู่ที่6 4/25 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

086-0127778, 043-812218

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก้ กู้เด้อ กาฬสินธุ์
หมู่ที่6 4/26 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

086-0127778, 043-812218

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสงวนชัย พิโก กาฬสิน
หมู่ที่6 8/4 ถ.เลี่ยงเมืองสงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

083-6608445

บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน(กาฬสินธุ์) จำกัด
หมู่ที่6 16/15 ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

087-6453636, 021-147801, 021-148988

https://www.puean.co.th/

บริษัท มันนี่มี พิโค-กาฬสินธุ์ จำกัด
หมู่ที่6 236 หมู่ที่6 ถนนห้วยแม็ก-ท่าคันโท ตำบลหนองกุงศรี อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ 46220

043-015900

บริษัท เมตตา ลิสซิ่ง จำกัด
หมู่ที่6 415/1 หมู่ที่2 หมู่บ้าน บ้านสี่แยก ถนนถีนานนท์ ตำบลสมเด็จ อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 46150

080-4166646, 063-9987491

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธนาพิโค ธุรกิจ
หมู่ที่6 53 ม.15 ต.บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 46110

083-4545111

บริษัท พิโก้ พลัส กาฬสินธุ์ จำกัด
หมู่ที่6 23 ถนน1155 ต.กฬาสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

092-7824514

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันนี่เทอร์โบ พิโก กาฬสินธุ์
หมู่ที่6 266/1 ถนนภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

099-4680992

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจ พิโก
หมู่ที่6 302 ม.5 ต.โพนทอง อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

061-5859269

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญญา พิโก
หมู่ที่6 10/2 ถ.เลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

06-1789-9329

บริษัท ทรัพย์มั่งมี 2018 จำกัด
หมู่ที่6 482 ม.2 ต.บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 46110

080-4011126, 080-4191126

บริษัท เพิ่มพูนสุข(5) จำกัด
หมู่ที่6 171 ม.1 ต.ดอนจาน อ. ดอนจาน จ. กาฬสินธุ์ 46000

0-4384-0299

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัจจธรรม ธุรกิจ พิโก
หมู่ที่6 467 ม.1 ถ.ถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 46120

08-8563-3564

บริษัท เอกชัยกาฬสินธุ์ จำกัด
หมู่ที่6 184/3-4 ถนนธนะผล ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

043-813688, 094-2847210

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก กาฬสินธุ์
หมู่ที่6 4/25 ถ.ถีนานนท์ ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

043-812-218

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤศ พิโก
หมู่ที่6 226 ม. 15 ต.บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 46110

088-548-3265

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจชัยศิริกาฬสินธุ์
หมู่ที่6 671 หมู่ที่ 1 ต.บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 46110

087-071-1952

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองจิ่งเซีย พานิช
หมู่ที่6 155,157,159 ถนนเทศบาล 23 ตำบลกาฬสินธ์ุ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

087-861-0053

บริษัท พิโค กาฬสินธุ์ จำกัด
หมู่ที่6 150/6-150/7 ถ.พรรณา ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

043-822-090

-

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธนาพิโก กาฬสินธุ์
หมู่ที่6 53 ม. 15 ต.บัวขาว อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ 46110

043-851-109

บริษัท วี.วัชระวี จำกัด
หมู่ที่6 417 ม. 3 ต.ยางตลาด อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 46120

095-951-1323

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นธุรกิจ พิโก
หมู่ที่6 104-106 ถ.กาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

043-812-012

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์โอเค พิโก กาฬสินธุ์
หมู่ที่6 246/22-23 ถ.ธนะผล ต.กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ 46000

093-889-0000

บริษัท สหไพบูลย์ พิโก โมโน จำกัด
หมู่ที่6 543/5 ม. 4 ต.ยางตลาด อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 46120

086-861-2999