ติดต่อเรา 094-746-8888,095-414-2345

59/21 ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

เวลาทำการ

จันทร์ - เสาร์: 9:00 - 17:00

การเงินและเศรษฐกิจ

ครม.อนุมัติแล้วกฎหมายจัดการ "บัญชีเงินฝากที่ไม่มีความเคลื่อนไหว"

การเงินและเศรษฐกิจ

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า ล่าสุด สศค.ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อบรรจุเข้าวาระการพิจารณาแล้ว หลังจากที่ได้เปิดรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในช่วงก่อนหน้านี้ทั้งนี้ โฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายดังกล่าว โดยในเชิงบวก คือ ทำให้ภาครัฐสามารถบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาหนึ่งของสถาบันการเงิน รวมทั้งจัดทำระบบการค้นหาข้อมูลออนไลน์ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝากเกี่ยวกับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว และเป็นการอำนวยความสะดวกให้บุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝากหรือทายาทตามกฎหมาย สามารถสืบค้นเพื่อขอเงินคืนได้ด้านผลกระทบในเชิงลบ คือ ประชาชนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเงินฝากทุกประเภท ไม่ทราบระยะเวลาของการไม่เคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากที่กำหนด เป็นต้นอย่างไรก็ตาม จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางการสื่อสารกับประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า หมายถึง บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินบาท โดยเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบุคคลที่เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินเท่านั้น ไม่รวมถึงบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากเพื่อประกันการชำระหนี้กับสถาบันการเงิน บัญชีเงินฝากเพื่อประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่นตามคำสั่งของบุคคลเจ้าของบัญชี บัญชีเงินฝากที่ถูกยึดหรืออายัด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินคดีหรือตามคำสั่งศาล                                                                                      รูปภาพ : Sanook 


URL : www.pico-thailand.com

2018-03-30 14:43:38

pico-thailand แหล่งเงินทุน กู้เงิน เงินด่วน กู้ง่าย อนุมัติไว

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-746-8888,095-414-2345